Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THU THÚY 27/01/2022 28/01/2022
3 VÕ HOÀNG VŨ 27/01/2022 28/01/2022
4 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH 27/01/2022 28/01/2022
5 TRẦN VĂN THI 27/01/2022
6 Nguyen Thi Hai To 27/01/2022
7 TRẦN THỊ KIỀU MỸ DUNG 27/01/2022 28/01/2022
8 HUỲNH KIM THOA 27/01/2022 07/03/2022
9 LÊ THỊ NGỌC TRINH 27/01/2022 28/01/2022
10 THANH TRÀ 27/01/2022 14/02/2022