Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Hữu Lợi 07/07/2022
3 Nguyễn Thị Ngọc Lan 07/07/2022
4 Nguyễn Thị Tường Vi 07/07/2022
5 NGUYỄN THỊ KIM KHA 07/07/2022
6 Tiêu Gia Phát 07/07/2022
7 Mai Lâm Quỳnh Như 07/07/2022
8 Mai Lâm Quỳnh Như 07/07/2022
9 Lê Thị Ái Phượng 07/07/2022
10 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 07/07/2022