Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐOÀN VĂN CẢNH 17/06/2021
2 Phạm Như Quỳnh 17/06/2021
3 Phạm Như Quỳnh 17/06/2021
4 Nguyễn Minh Đăng 17/06/2021
5 Trịnh Thị Trúc Linh 17/06/2021 19/07/2021
6 NGUYỄN KHÁNH HƯƠNG 17/06/2021
7 Phạm Như Quỳnh 17/06/2021
8 LÊ TIẾN VIÊN 17/06/2021
9 BÙI MINH TÚ 17/06/2021 17/07/2021
10 HỒ HÙNG NHI 17/06/2021 22/06/2021