Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HÔNG ĐÀO 04/12/2021
3 Đinh Thị Trúc My 04/12/2021
4 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 04/12/2021
5 Hồ Thị Ngọc 04/12/2021
6 Trần Thị Bích Phượng 04/12/2021
7 Duong Thi Hang 04/12/2021
8 Duong Thi Hang 04/12/2021
9 Đinh Thị Trúc My 04/12/2021
10 Đinh Ngọc Thụy Du 04/12/2021