Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN LAM 18/10/2021
2 Nguyễn Thị Mai Thảo 18/10/2021
3 Lê Thị Kim Nhung 18/10/2021
4 NGUYỄN HUỲNH 18/10/2021
5 NGUYỄN HỒNG PHONG 18/10/2021
6 ĐẶNG THỊ NGA 18/10/2021
7 TRẦN THỊ NGỌC NỮ 18/10/2021 22/10/2021
8 TRẦN NGỌC CHÂU 18/10/2021 22/10/2021
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 18/10/2021
10 Nguyễn Thị Mai Anh 18/10/2021