Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ CHÍNH NGỌC VÂN 24/05/2022
3 Nguyễn Thị Hồng Loan 24/05/2022
4 Dương Thị Khánh Ly 24/05/2022
5 PHẠM DUY KHÁNH 24/05/2022
6 Huỳnh Chí Linh 24/05/2022
7 THÁI VĂN ĐIỆP 24/05/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC TISCO GROUP 24/05/2022
9 TRẦN THỊ BÍCH CHI 24/05/2022
10 CÔNG TY TNHH HANATHAI (Nguyễn Thanh Liêm) 24/05/2022