Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN QUANG VINH 13/04/2021
2 Lê Thị Chút 13/04/2021
3 Nguyễn Thị Thảo Vy 13/04/2021
4 NGUYỄN ĐÌNH PHÁT 13/04/2021
5 Nguyễn Như Phương 13/04/2021
6 Nguyễn Thị Thủy 13/04/2021
7 Lê Thị Thùy Dương 13/04/2021
8 Phan Thị Sửu 13/04/2021
9 CÔNG TY TNHH MTV ĐT KD NHÀ KHANG PHÚC (GT: LÊ HOÀNG LÂM) 13/04/2021 07/05/2021
10 CÔNG TY TNHH MTV ĐT KD NHÀ KHANG PHÚC (GT: LÊ HOÀNG LÂM) 13/04/2021 07/05/2021