Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Thị Liên 12/05/2021
2 Cô Thị Nhiều 12/05/2021
3 NGUYỄN THỊ KIM CHI 12/05/2021
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐÔ NA 12/05/2021
5 Nguyễn Thảo Vy 12/05/2021
6 Nguyễn Thị Bích Loan 12/05/2021
7 HUỲNH THANH LONG 12/05/2021
8 Phạm Tấn Cường 12/05/2021 13/05/2021
9 Trương Kim Quan 12/05/2021 17/05/2021
10 THAI THI KIM QUY 12/05/2021