Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 lâm ngọc phụng 30/11/2020 01/12/2020
2 ĐẶNG NHƯ TÂM 30/11/2020 01/12/2020
3 Đặng Thị Phương Thảo 30/11/2020 01/12/2020
4 Võ Quốc Việt 30/11/2020 01/12/2020
5 Võ Quốc Việt 30/11/2020 01/12/2020
6 TRẦN NGỌC LIÊN 30/11/2020 07/12/2020
7 ĐẶNG NHƯ TÂM 30/11/2020 01/12/2020
8 LAM MINH TUAN 30/11/2020
9 Nguyễn Vũ Uy 30/11/2020
10 Trần Doãn Trung 30/11/2020