Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 đin thị hoa 21/05/2022
3 Công Ty TNHH MTV Ceramics Vĩnh Tiến 21/05/2022
4 Bành Chí Linh 21/05/2022
5 TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH 21/05/2022
6 CÔNG TY TNHH THE TANGERINE 21/05/2022
7 Lương Mộng Kiều 21/05/2022
8 Lê Văn Sang 21/05/2022 07/06/2022
9 Nguyễn Hoàng Mai Khanh 21/05/2022
10 TRẦN NGUYỄN THỤC ĐOAN 21/05/2022