Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Quỳnh Duyên 17/05/2022
3 Nguyễn Thị Bình An 17/05/2022
4 Hứa Truyền Thúy 17/05/2022
5 Do Doan Thuy Linh 17/05/2022
6 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LAN HÒA 17/05/2022
7 Nguyễn Thị Ánh Hoa 17/05/2022
8 ĐỖ THỊ DÂU 17/05/2022
9 Nguyễn Bình An 17/05/2022
10 TRẦN ÁI NHẠN 17/05/2022