Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Quỳnh Trang 30/11/2021
3 LỬ BẢO TRÂN 30/11/2021
4 Ngân Thị Hoài 30/11/2021
5 Quang Kiết Ngọc 30/11/2021
6 Phạm Thị Trang Đài 30/11/2021
7 Công ty TNHH Grow Up JV 30/11/2021
8 Nguyễn Tấn Hữu 30/11/2021
9 Trần Thị Xuân Hồng 30/11/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN LIME LOGISTICS 30/11/2021