Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HOÀNG BÁ MINH 23/05/2022 26/05/2022
3 Phan Thị Tám 23/05/2022 26/05/2022
4 BQL chợ Hòa Hưng 23/05/2022 26/05/2022
5 Huỳnh Hoàng Phương Thảo 23/05/2022
6 Lương Mộng Kiều 23/05/2022 26/05/2022
7 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Thương Hiệu Việt 23/05/2022 26/05/2022
8 NGUYỄN THỊ HẠNH 23/05/2022
9 Tạ Thị Hiền 23/05/2022
10 Trần Phú Minh 23/05/2022