Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM THỊ ANH THƯ 18/10/2021
2 Lê Thị Huyền Anh 18/10/2021
3 LÊ MINH TRUNG 18/10/2021
4 Tôn nữ Hoàng Anh 18/10/2021
5 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 18/10/2021
6 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 18/10/2021
7 Lê Thị Huyền Anh 18/10/2021
8 Lương Thái Anh Phương 18/10/2021
9 NGUYÊN NGỌC ÂN 18/10/2021
10 DƯƠNG HỨA THẮNG 18/10/2021