Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bưu điện (Kim Đăng Minh Nguyệt) 20/09/2021 23/09/2021
2 Lê Thị Kim Oanh 20/09/2021
3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/09/2021
4 Bưu điện (Nguyễn Vinh Công) 20/09/2021 23/09/2021
5 VÕ THỊ MAI 20/09/2021
6 Bưu điện (Phan Thị Phương Thanh) 20/09/2021 23/09/2021
7 VÕ HIẾU UYÊN LINH 20/09/2021 23/09/2021
8 PHẠM THỊ KIM CHI 20/09/2021
9 Đỗ Thị Huệ 20/09/2021 23/09/2021
10 Nguyễn Thị Bình An 20/09/2021