Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Quốc Hoan 22/10/2020
2 Vũ Quốc Hoan 22/10/2020
3 LÊ BẢO HOÀNG 22/10/2020
4 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 22/10/2020
5 Dương Hồng Sơn 22/10/2020 27/10/2020
6 NGUYỄN HỮU TRỌNG 22/10/2020 28/10/2020
7 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 22/10/2020
8 Nguyễn Chung Thủy 22/10/2020 05/11/2020
9 LÊ HOÀI THƯƠNG 22/10/2020 23/10/2020
10 TRẦN THIỆN NHÂN 22/10/2020 23/10/2020