Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ THỊ XUÂN TRANG 22/10/2021
3 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN 22/10/2021
4 ha doan cuong 22/10/2021
5 Hà Thị Bé Thương 22/10/2021
6 NGUYỄN THỊ THANH 22/10/2021
7 nguyễn sơn lâm 22/10/2021
8 Nguyễn Thị Hồng 22/10/2021
9 Trần Thành Lung 22/10/2021 26/11/2021
10 lê hồng sơn 22/10/2021 25/10/2021