Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐOÀN NGỌC DŨNG 28/07/2021
2 Lê Thị Huế Minh 28/07/2021
3 Nguyễn Minh Quân 28/07/2021
4 NGUYỄN QUỐC TOẢN 28/07/2021
5 Trần Thuỵ Thanh Tuyền 28/07/2021
6 Tạ Vũ Phong 28/07/2021
7 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 28/07/2021
8 Đang thi tuyet huong 28/07/2021
9 Bui van thanh tien 28/07/2021
10 Vũ đức chỉnh 28/07/2021