Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYEN THI DIEU HIEN 19/05/2022
3 CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM 19/05/2022 09/06/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM 19/05/2022 09/06/2022
5 NGUYEN THI DIEU HIEN 19/05/2022
6 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM 19/05/2022 09/06/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM 19/05/2022 09/06/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM 19/05/2022 09/06/2022
9 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM 19/05/2022 09/06/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM 19/05/2022 09/06/2022