Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Nguyễn Thị Bé Hai 18/10/2021
3 Nguyễn Thị An 18/10/2021
4 NGUYỄN VĂN CHÍ 18/10/2021
5 NGUYỄN THỌ HẢO 18/10/2021
6 Lê Thị Mỹ Ngân 18/10/2021
7 Trần Minh Tuân 18/10/2021
8 LƯƠNG MINH TÙNG 18/10/2021
9 ĐOÀN THỊ XUÂN THỦY 18/10/2021
10 NGUYỄN VĂN THÁP 18/10/2021