Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 HỒNG QUI PHÙNG 19/10/2021
3 NGUYỄN THANH SƠN 19/10/2021
4 Đồng Viết Hoàng Phương 19/10/2021
5 NGÔ THỊ NGỌC 19/10/2021
6 PHAN MINH HOÀNG 19/10/2021
7 CHUONG HUE THUY 19/10/2021
8 VÒNG THANH TRÂM 19/10/2021 26/10/2021
9 Phạm Như Quỳnh 19/10/2021 26/10/2021
10 VÒNG THANH TRÂM 19/10/2021 26/10/2021