Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Huy Dũng 03/12/2021
3 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021
4 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021
5 LÊ THỊ HẢI 03/12/2021
6 LÂM MINH TUẤN-FEDEX 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Liên 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/12/2021
9 LÊ THỊ THUÝ AN 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Hồng My 03/12/2021