Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ELEGANT SPACE 17/05/2022
3 Phan Thanh Tòng 17/05/2022
4 Đậu Thị Nam Sương 17/05/2022
5 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRÍ 17/05/2022
6 NGUYỄN VĂN TÂM 17/05/2022
7 Đào Vũ Hải Bình 17/05/2022
8 TRẦN VĂN THI 17/05/2022
9 PHAN THANH MINH 17/05/2022
10 NGUYỄN TẤN TÀI 17/05/2022