Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THAI THI KIM QUY 05/08/2021
2 Phạm Như Quỳnh 05/08/2021
3 TRẦN QUỐC HUY 05/08/2021
4 Đỗ Ngọc Khánh Linh 05/08/2021
5 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 05/08/2021
6 Trần Hồng Lê 05/08/2021
7 hồ vũ bảo huy 05/08/2021 16/08/2021
8 Lê Thị Thùy Dương 05/08/2021 16/08/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 05/08/2021 20/08/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 05/08/2021 20/08/2021