Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYEN THI HONG ANH 19/05/2022
3 Nguyễn Thị Trang Thư 19/05/2022
4 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ GIA CÔNG DŨNG XÍU 19/05/2022
5 Vũ Kỳ Nam 19/05/2022 26/05/2022
6 LẠI NGUYỄN BÁCH KHOA 19/05/2022
7 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 19/05/2022 26/05/2022
8 Nguyễn Thị Trang Thư 19/05/2022
9 NGUYỄN THỊ THU TRANG 19/05/2022
10 NGUYỄN THỊ MI 19/05/2022