Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô Thị Thoại Mỹ 24/11/2020 30/11/2020
2 Phan Huỳnh Trung Hậu 24/11/2020 25/11/2020
3 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT GOLDEN LINK 24/11/2020
4 0903985734 24/11/2020 30/11/2020
5 0985982192 24/11/2020 30/11/2020
6 0358696922 24/11/2020 30/11/2020
7 0358696922 24/11/2020 30/11/2020
8 0358696922 24/11/2020 30/11/2020
9 NGÔ QUỐC CƯỜNG 24/11/2020 25/11/2020
10 CÔNG TY CỔ PHẦN AMPM 24/11/2020