Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị thu thủy 23/05/2022
3 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 23/05/2022
4 Hồ võ Thuỳ lan 23/05/2022
5 Ngô Kim Ngọc 23/05/2022
6 Lê Ngọc Thanh Lê 23/05/2022
7 nguyễn thị thu thủy 23/05/2022
8 trần thị định 23/05/2022
9 Nguyễn Thị Tô Hoài 23/05/2022
10 CAO THỊ CẨM THU 23/05/2022