Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 UNIV OF FOREIGN LANGUAGES STUDIES-DHL 18/05/2022 03/06/2022
3 VN120 SCHOOL OF INTERNATIONAL TRAINING-DHL 18/05/2022 03/06/2022
4 Nguyễn Trần Thịnh 18/05/2022 23/05/2022
5 VN070 DEPT OF EDUCATION & TRAINING-DHL 18/05/2022 03/06/2022
6 Nguyễn Trần Thịnh 18/05/2022 23/05/2022
7 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022
8 Võ Thị Phương Giang 18/05/2022 16/06/2022
9 Trần Quang Thịnh 18/05/2022 23/05/2022
10 Trần Quang Thịnh 18/05/2022 23/05/2022