Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ly 20/05/2022
3 PHẠM THỊ NGỌC THÚY 20/05/2022
4 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 20/05/2022
5 Mai Thị Lệ 20/05/2022
6 Phạm Thị Mỹ Hạnh 20/05/2022
7 NGUYỄN MINH TUẤN 20/05/2022
8 MAI TUẤN HÙNG 20/05/2022
9 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐỨC MINH 20/05/2022
10 Trần Thị Thúy An 20/05/2022 31/05/2022