Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Như Quỳnh 03/12/2021
3 Hồ Xuân Phương 03/12/2021
4 Bùi Vân Khánh 03/12/2021
5 Nguyễn Thành Trung 03/12/2021
6 Nguyễn Châu Thi 03/12/2021
7 Võ Thị Thanh Hương 03/12/2021
8 Đoàn Thị Huệ 03/12/2021
9 CÔNG TY TNHH CHINH TRẦN 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Oanh 03/12/2021