Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Trần Liên Liên 15/06/2021
2 Trần Thị Mai Trang 15/06/2021
3 Đào Vũ Hải Bình 15/06/2021
4 Trần H0ài Vũ 15/06/2021
5 lộc 15/06/2021 22/06/2021
6 lộc 15/06/2021 22/06/2021
7 lộc 15/06/2021 22/06/2021
8 NGUYỄN VĂN HÙNG 15/06/2021
9 NGUYEN THI PHUNG 15/06/2021
10 THÁI VŨ HẠNH CHÂU 15/06/2021