Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH ANH LỚN 26/05/2022 31/05/2022
3 CÔNG TY CP THẾ GIỚI VẬT TƯ ANTICO 26/05/2022
4 DNTN KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG MAI 26/05/2022
5 DNTN KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG MAI 26/05/2022
6 NGUYỄN HỒNG MINH 26/05/2022 27/05/2022
7 NGUYỄN HỒNG MINH 26/05/2022 27/05/2022
8 TRẦN THỊ TUYẾT MAI 26/05/2022 09/06/2022
9 nguyễn thị thu hương 26/05/2022 31/05/2022
10 VÕ HOÀNG PHƯƠNG THẢO 26/05/2022 31/05/2022