Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HÒA XUÂN THẾ 17/07/2019
2 La Thị Hoàng Oanh 17/07/2019
3 TẠ THỊ NHÃ 17/07/2019 22/07/2019
4 NGUYỄN LỚI 17/07/2019 24/07/2019
5 TRẦN NGỌC TUẤN 17/07/2019 24/07/2019
6 Lê Thanh Tú 17/07/2019
7 Bùi Mỵ Thúy 17/07/2019 07/08/2019
8 PHAM HOANG ANH VU 17/07/2019 22/07/2019
9 NGUYEN THI NGOC MAI 17/07/2019 22/07/2019
10 PHAN THI QUYNH NHUNG 17/07/2019 22/07/2019