Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ CHÈ 24/09/2021 29/09/2021
2 Nguyễn Thị Xuân 24/09/2021
3 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 24/09/2021
4 LÝ THIẾU HOA 24/09/2021 29/09/2021
5 TRẦN VIẾT QUÂN 24/09/2021
6 Trịnh Minh Hòa 24/09/2021 29/09/2021
7 LÊ MINH SANG 24/09/2021
8 Chung Ngọc Hương 24/09/2021
9 Nguyễn Thị Ngà 24/09/2021 29/09/2021
10 NGUYỄN ĐỨC ĐƯỢC 24/09/2021