Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hữu Nghĩa 17/01/2022
3 Lê Bảo Tú 17/01/2022
4 THAI THI KIM QUY 17/01/2022 26/01/2022
5 Phan Trí Thức 17/01/2022
6 Nguyễn Thị Mai Thảo 17/01/2022
7 HÀ NGỌC HỒ 17/01/2022 20/01/2022
8 TRẦN MINH TÂN 17/01/2022 07/02/2022
9 HỘ KINH DOANH RƯỢU MINH CHÂU 2 17/01/2022 26/01/2022
10 LƯU LỆ HÀ 17/01/2022