Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HỮU LỢI 27/05/2022 31/05/2022
3 Đỗ Thu Hằng 26/05/2022
4 HÀ NGỌC TRÂN 26/05/2022
5 Lê Thị Trang 26/05/2022
6 Đặng Nguyễn Ngọc Như 26/05/2022
7 Lê Thị Trang 26/05/2022
8 Trần Đông Mai 26/05/2022
9 NGÔ ĐÌNH ĐIỂN 26/05/2022
10 Lê Thị Phương Hồng Hải 26/05/2022