Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 Đỗ Thị Thanh Tâm 27/01/2022
4 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/01/2022
5 Nguyễn Thanh Tân 27/01/2022
6 Nguyễn Thanh Hải 27/01/2022
7 NGUYỄN VĂN BẢNH 27/01/2022 10/03/2022
8 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/01/2022
9 TRẦN VĂN HIẾU 27/01/2022 28/01/2022
10 HỒ THỊ YẾN 27/01/2022 28/01/2022