Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN KIỀU TIÊN 28/10/2021
3 Nguyễn Ngọc Mai 28/10/2021
4 Nguyễn Thị Liên Phương 28/10/2021
5 LÊ THỊ THU HOA ( NGƯỜI ỦY QUYỀN ) 28/10/2021
6 NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG 28/10/2021
7 ÂN HIỀN MỸ LỆ 28/10/2021
8 Phạm Phú Hiếu Tâm 28/10/2021 04/11/2021
9 NGUYỄN DIỆN 28/10/2021 02/11/2021
10 NGUYỄN NGỌC TOÀN 28/10/2021