Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ngọc 03/12/2021
3 NGUYỄN QUỐC VIỆT 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƠ KHÍ HUỲNH CÔNG 03/12/2021
5 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
6 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/12/2021
7 Tạ Nhật Kiều Hoanh 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN TẤN PHÁT 03/12/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 03/12/2021
10 Nguyễn Như Huỳnh 03/12/2021