Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Nguyễn Tấn Duy 04/07/2022
3 Công ty TNHH Nông dược Thụy Sĩ 04/07/2022
4 Hoàng Thị Bích Trâm 04/07/2022
5 Lê Thị Lệ Thu 04/07/2022
6 LÊ ANH HOÀNG 04/07/2022
7 Công ty TNHH Sài Gòn Biochem 04/07/2022
8 Huỳnh Mỹ Linh 04/07/2022
9 Lê Thị Lệ Thu 04/07/2022
10 NGUYỄN QUỐC TRẠNG 04/07/2022