Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Mỹ Dung 27/09/2021
2 Nguyễn Thế Phong 27/09/2021
3 Lê Thị Thùy Dương 27/09/2021
4 Trần Thị Lý 27/09/2021
5 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 27/09/2021
6 NGUYỄN THỊ HẢI QUỲNH 27/09/2021
7 Lê Minh Vương 27/09/2021
8 Phạm Thị Lý 27/09/2021 30/09/2021
9 Giang Ngọc Hoa 27/09/2021
10 Nguyễn Thị Bích Tuyền 27/09/2021 30/09/2021