Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG ĐẠI DƯƠNG 24/05/2022
3 Nguyễn Thị Ngọc Lan 24/05/2022
4 LÊ PHƯỚC LỘNG 24/05/2022
5 Lưu Ngọc Mai 24/05/2022
6 TRỊNH THỊ TRÀ GIANG 24/05/2022
7 Nguyễn Công Đông 24/05/2022
8 NGO THI THU NGA 24/05/2022
9 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT 24/05/2022
10 ĐINH PHI LONG 24/05/2022