Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Cao Khiết Ngọc 24/05/2022
3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KI VI 24/05/2022
4 Phan Thị Nhật 24/05/2022
5 ĐÀM THỊ HƯƠNG 24/05/2022
6 Trần Kim Oanh 24/05/2022
7 Nguyen Thu Hang 24/05/2022
8 TRƯƠNG HỮU ÁI 24/05/2022
9 CTY TNHH TM DV ĐẠI NGÂN 24/05/2022
10 Nguyễn Tài Thi 24/05/2022