Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Văn Thái Kỳ Duyên 27/05/2022
3 LE VU TRUONG AN 27/05/2022
4 Võ Thị Thúy Hằng 27/05/2022
5 HUỲNH THANH TÙNG 27/05/2022
6 MAI THÁI BẢO 27/05/2022
7 Huỳnh Ngọc Minh Hòa 27/05/2022
8 Nguyễn Tuyết Quyền Trâm 27/05/2022
9 Công ty TNHH MTV Bách Gia Hảo 27/05/2022
10 Phạm Thị Thảo Trâm 27/05/2022