Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HỮU LỢI 27/05/2022 31/05/2022
3 NGÔ ĐÌNH ĐIỂN 26/05/2022
4 Lê Thị Phương Hồng Hải 26/05/2022
5 ĐÀM THỊ THANH HẢI 26/05/2022
6 Lê Thị Kiều Khanh 26/05/2022
7 Đỗ Thị Mai Hương 26/05/2022
8 Nguyễn Thị Hoàng Anh 26/05/2022
9 TRẦN HOÀNG VŨ 26/05/2022
10 Nguyễn Quang Vũ 26/05/2022 02/06/2022