Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI THANH NGỌC 03/12/2020 04/12/2020
2 LÊ NGỌC ANH 03/12/2020 04/12/2020
3 Nguyễn Thu Ngân 03/12/2020 05/01/2021
4 PHÙNG THỊ KIM HƯƠNG 03/12/2020 05/01/2021
5 NGUYỄN VĂN TRUNG 03/12/2020 16/12/2020
6 PHAN THỊ ANH THƯ 03/12/2020 04/12/2020
7 TRẦN PHƯƠNG 03/12/2020 14/12/2020
8 Hồ Xuân Liên Hương 03/12/2020
9 DƯƠNG THỊ MỸ 03/12/2020 08/12/2020
10 Nguyễn Thị Chót 03/12/2020 14/12/2020