Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Tâm 25/10/2021
3 PHAN HẢI TRIỀU 25/10/2021
4 Ngô Thúy Dương 25/10/2021
5 Từ Minh Thư 25/10/2021
6 TRẦN ĐĂNG KHOA 25/10/2021
7 Phạm Phú Hiếu Tâm 25/10/2021
8 VŨ THỤY PHƯƠNG OANH 25/10/2021
9 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÓC MÔN (UQ:ĐỒNG TUYẾT NHUNG) 25/10/2021 15/11/2021
10 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÓC MÔN (UQ:ĐỒNG TUYẾT NHUNG) 25/10/2021 15/11/2021