Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Minh Trang 20/01/2022 26/01/2022
3 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/01/2022 26/01/2022
4 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/01/2022 26/01/2022
5 TIÊU TỐ QUYÊN 20/01/2022 25/01/2022
6 Nguyễn Ngọc Thiên Kim (kh Ngọc Sơ Và Ngọc Sương) 20/01/2022 21/01/2022
7 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/01/2022 25/01/2022
8 Nguyễn Ngọc Minh Trang 20/01/2022 26/01/2022
9 Nguyễn Ngọc Minh Trang 20/01/2022 26/01/2022
10 NGUYỄN XUÂN ĐẠO 20/01/2022 25/01/2022