Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH CAO LINH 23/05/2022
3 Nguyễn Nhật Quang 23/05/2022
4 ÂU PHƯƠNG THÚY 23/05/2022
5 TRẦN VĂN THI 23/05/2022
6 Nguyễn Thành Nghĩa 23/05/2022
7 Nguyễn Huỳnh Tuyết Trinh 23/05/2022
8 Phạm Thanh Trúc 23/05/2022
9 NGUYỄN VŨ THANH TUYỀN 23/05/2022
10 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG 23/05/2022