Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị tuyết hằng 26/10/2021
3 DƯƠNG THỊ PHÚC 26/10/2021
4 Trang văn hồng 26/10/2021
5 bùi thị tuyết 26/10/2021
6 Hồ VĂN KHÁ 26/10/2021
7 Nguyễn Thị Thúy Trinh 26/10/2021 01/11/2021
8 trần anh dũng 26/10/2021
9 Lê Quốc Vũ 26/10/2021 01/11/2021
10 Bùi Lan Thảo 26/10/2021